ผู้อำนวยการYupayao Chanthad
นางสาวยุวเยาว์ จันทร์เทศ
ผอ.สลน.