ผู้อำนวยการYupayao Chanthad
นางสาวยุพเยาว์ จันทร์เทศ
ผอ.สลน.